Ochrona danych osobowych (RODO)

               W związku z obowiązkiem informacyjnym wskazanym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku informujemy, że:

               Administratorem Danych osobowych jest Barbara Kaczor, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Dietetyczny Barbara Kaczor Filipowice 633, 32-065 Krzeszowice, NIP 513-018-70-05,Tel. 503-648-758 email: barbarakaczordietetyk@gmail.com

               W gabinecie dane osobowe przetwarzane są podczas osobistej wizyty, rozmowy telefonicznej, spotkaniu na google meet, kontaktu mailowego lub innego w social media (Facebook, Instagram).

 Dane osobowe, o które zostaniesz poproszona to m. in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz tzw. dane wrażliwe (wiek, data urodzenia, wzrost, masa ciała, dane z analizatora składu ciała, płeć, stan fizjologiczny, tryb życia, alergie, stosowane leki, stan zdrowia; choroby przewlekłe, przebyte zabiegi, choroby itp.)

 Twoje dane będą przetwarzane w celu przypomnienia o terminie wizyty, realizacji wybranej przez Ciebie usługi, przygotowania planu żywieniowego ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

               Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wywiązania się z  umowy i realizacji wybranej przez Ciebie usługi oferowanej w gabinecie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.

 Twoje dane nie będą udostępniane państwom trzecim.

               Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

               Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w  Programie Dietico (program dietetyczny)  w celu ułożenia indywidualnego programu odżywania.  Twoje dane będą przetwarzane w kalendarz Google w celu rejestracji pacjentów. Rejestracja jest wykonywana osobiście przez Gabinet Dietetyczny Barbara Kaczor, telefonicznie lub mailowo. Twoje dane będę przetwarzane w programie MedFitness 170 w celu wykonania analizy składu ciała. Narzędzie pracy – laptop będzie zabezpieczone hasłem w celu uniemożliwienia dostępu do danych osobowych i wszelkich informacji osób niepożądanych.